Aktuellt


Bäste medlem och egnahemsägare!

Vårt boende i eget hem har under de senaste åren allt mer fokuserats kring själva ägandet. Detta med all rätt eftersom boendekostnaderna knappast gått åt rätt håll. Vi får vara glada så länge räntorna befinner sig på dagens historiskt låga nivå. Motsatt utveckling har energipriserna haft, inte minst genom skattepålagor. Intresset för ett eget hem är stort och köparna är idag oftast mycket medvetna om vad man söker och vad man kan kräva av ett fastighetsköp. Ska man sälja eller köpa bostad får man följaktligen finna sig i att en massa familjer kommer och tittar, vill ha kalkyler, lånebild, kostnadsbild etc.

Egnahemsboendet har dock en annan dimension än ekonomin. Genom att uppmuntra och underlätta för alla som vill äga sin bostad, får man på köpet mer ansvarstagande, mer medvetna och mer välmående medborgare. Vi kan alla räkna ut vad detta innebär i förlängningen.

Egnahemsägarnas Riksförbund verkar, genom medlemsföreningarna och de direktanslutna medlemmarna, på lokal nivå och i övergripande frågor centralt. De övergripande frågorna kommer nu allt mer att handla om jordnära bostadspolitiska frågor, såsom fastighetsskatter, energiskatter, uppvärmningssystem etc. Våra ansträngningar inom dessa områden kommer därför att intensifieras. En ständig dialog med beslutsfattarna måste ske. Droppen urholkar, som bekant, stenen.

Vi kan inte nog ofta uppmana Dig att höra av dig med synpunkter om vår verksamhet. Det är ju Du som skall vara delaktig i vår inriktning för att nå bästa möjliga resultat. Vi lovar att lyssna på Dig!

Lyssnat har vi bl a gjort på alla er som har reagerat på att vi så snabbt ändrade namn på tidningen, från ”egnahemsägaren” till ”Egna Hem”. Vi erkänner gärna att det var ett felaktigt beslut och har därför ändrat tillbaka till ”egnahemsägaren”. En så långt möjligt konsekvent profilering stärker förstås våra möjligheter att effektivare nå bättre ut med vårt budskap.

Avslutningsvis vill vi upprepa grunddragen i vår ”mission”:
Egnahemsägarna bevakar medlemmarnas intressen gentemot allt som nu händer inom boendet.
Egnahemsägarna bevakar vad som är på gång inom boendet.
Egnahemsägarna hjälper dig med teknisk och juridisk rådgivning när du behöver det.
Egnahemsägarna gör boendet billigare genom förmåns- och rabatterbjudanden.

En ensam medlem är liten, men tillsammans i en större grupp utgör vi en betydande opinionsgrupp, som man verkligen lyssnar på.