Ang. Comfort, Vatten & Värme

Meddelande angående tidigare lämnad rabatt från Comfort, Vatten & Värme i Örebro AB

 

Rabatten för medlemmar i Egnahemsägarna upphör att gälla med omedelbar verkan