Kallelse Årsmöte 2017

Kallelse till förbundets årsmöte den 25 februari 2017 kl 11.00.

Förbundets riksstämma kommer att hållas på Eurostop, Boglundsgatan 2, Örebro,  (Vivalla, alldeles intill motorvägen) lördagen den 25/2 2017.

Program och övriga handlingar kan erhållas via epost om så önskas, i mitten av februari 2017. Handlingarna finns även tillgängliga i lokalen på mötesdagen. Eventuella förändringar meddelas så snart som möjligt

Vi är tacksamma om vi kan få en preliminär anmälan om deltagande omkring den 27/1 2017 och en definitiv anmälan senast den 10/2 2017.

Varje förening äger utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

Förslag till ledamöter i styrelsen skall av medlemsorganisationen lämnas till valnämnden senast den 5/2 2017. Kan insändas till kansliet.

Motioner tas emot löpande för behandling, som enligt stadgarna skall vara inlämnade till styrelsen (kansliet) minst 20 dagar innan årsstämman.

Ombudens kostnader finansieras av respektive medlemsorganisation. Lunch och kaffe betalas av förbundet. Kaffe serveras från klockan 10.00

Vi ser fram emot ett stort deltagande från hela landet. Utnyttja tillfället att göra er stämma hörd, träffa kollegor och utbyta tankar, idéer och erfarenheter.

 

Välkommen

 

Enligt uppdrag

Anders Lampinen

Egnahemsägarnas kansli