Senast uppdaterad:

Kallelse till årsmöte lördag den 29 februari

Kategorier Nyheter

Egnahemsägarnas Riksförbund kallar till årsmöte i Örebro lördagen den 29 februari kl 10.30

Kl 10.00 Samling med kaffe
Kl 10.30 Årsmötet börjar
Årsmötet hålls på Svampen Konferens & Restaurang, Dalbygatan 4 Örebro.
Efter årsmötet serveras lunch

Utöver redovisning av det gångna verksamhetsåret ska beslut tas om slutgiltig nedläggning av Riksförbundet.
Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga från 18 februari.
Varje förening får utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

Ombudens kostnader betalas av respektive lokalförening. Kaffe och lunch betalas av förbundet.
Anmäl deltagande till kansli@egnahemsagarna.se senast den 18 februari.

Välkommen!

Rolf Olsson
Ordförande