Kallelse till årsmötet 2019

Kategorier Nyheter

Förbundets riksstämma kommer att hållas på Eurostop, Boglundsgatan 2, Örebro,  (Vivalla, alldeles intill motorvägen) lördagen den 23/2 2019.

Program och övriga handlingar kan erhållas via epost om så önskas i mitten av februari 2019. Handlingarna finns även tillgängliga i lokalen på mötesdagen. Eventuella förändringar meddelas så snart som möjligt.

Vi vill ha en definitiv anmälan om deltagande senast den 14/2 2019.

Varje förening äger rätten att utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

Förslag till ledamöter i styrelsen skall av medlemsorganisationen lämnas till valnämnden senast den 11/2 2019. Kan insändas till kansliet.

Motioner tas emot löpande för behandling, som enligt stadgarna skall vara inlämnade till styrelsen (kansliet) minst 10 dagar innan årsstämman.

Ombudens kostnader finansieras av respektive medlemsorganisation. Lunch och kaffe betalas av förbundet. Kaffe serveras från klockan 10.00.

Vi ser fram emot ett stort deltagande från hela landet. Utnyttja tillfället att göra er stämma hörd, träffa kollegor och utbyta tankar, idéer och erfarenheter.

Välkommen!