Medlemstidningar skickade

Medlemstidningarna har anlänt från tryckeriet och under en tid var kontoret helt belamrat av paket fyllda med tidningar. Under de senaste två veckorna har vi packat, etiketterat och skickat iväg tidningen till alla våra medlemmar och föreningar. De som inte redan har fått sin tidning borde få den under nästa vecka. Därefter kommer tidningen även att läggas upp för allmän beskådan på vår hemsida. De observanta av er har lagt märke till att en del mindre justeringar har skett på vår hemsida. Det var ett första led att förbereda en uppdatering av både innehåll och utseende. Under den kommande månaden sätter vi igång att modernisera vår hemsida så att den blir aktuellt och ligger bättre i tiden. Har du några tankar på saker du skulle vilja se på vår sajt? Tveka inte att mejla oss på kansli@egnahemsagarna.se!...
read more

Sommaren är kort…

…men den har i alla fall inte regnat bort! Vi hoppas att ni har haft en bra sommar och önskar att meddela er att semestertiderna på kansliet nu är över. Bemanning på kansliet finns nu från måndag till torsdag varje vecka. Har ni några tankar eller frågor är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med Robert på kansliet så kommer han att försöka ge er den hjälp ni...
read more

Villabarometern (180705)

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år. Antal köp senaste period [1] Medelpris senaste period (tkr) [1] K/T senaste period [1] K/T föregående period [2] K/T föregående år [3] Förändring (%) föregående period Förändring (%) föregående år Hela landet 8 828 3 015 2,04 2,05 2,01 0 +1 Län Stockholm 1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 ‑2 ‑6 Uppsala 316 3 241 1,97 2,01 2,04 ‑2 ‑4 Södermanland 281 2 597 2,13 2,10 2,06 +2 +3 Östergötland 391 2 807 2,12 2,16 2,15 ‑2 ‑1 Jönköping 366 2 261 2,13 2,16 1,99 ‑1 +7 Kronoberg 149 1 984 2,05 1,97 1,95 +4 +5 Kalmar 313 1 791 1,99 2,00 1,94 ‑1 +3 Gotland 57 2 342 2,04 2,05 2,00 ‑1 +2 Blekinge 178 1 736 1,95 1,96 1,78 0 +9 Skåne 1 363 2 982 1,92 1,93 1,84 ‑1 +4 Halland 358 3 408 1,97 1,93 1,96 +2 +1 Västra Götaland 1 408 3 104 2,09 2,08 2,04 0 +2 Värmland 282 1 751 2,05 1,94 1,92 +5 +7 Örebro 323 1 944 2,05 2,03 1,97 +1 +4 Västmanland 265 2 220 2,19 2,18 2,10 +1 +4 Dalarna 276 1 776 2,16 2,24 2,09 ‑4 +3 Gävleborg 303 1 627 2,13 2,18 2,08 ‑2 +3 Västernorrland 226 1 697 2,24 2,23 2,10 0 +7 Jämtland 113 1 660 1,91 1,94 1,97 ‑2 ‑3 Västerbotten 206 2 166 2,27 2,27 2,15 0 +5 Norrbotten 241 1 644 2,13 2,05 2,07 +4 +3 Storstadsområde Stor-Stockholm 1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 ‑2 ‑6 Stor-Göteborg 743 4 442 2,04 2,04 2,05 0 ‑1 Stor-Malmö 598 3 802 1,90 1,94 1,84 ‑2 +3 Tidsperioder Senaste perioden 2018-04 – 2018-06. Föregående period 2018-01 – 2018-03. Föregående år 2017-04 – 2017-06- Definitioner och förklaringar SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader. Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle. Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal. Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en-...
read more

Ny kanslist och sommartider

Anders Lampinen har nu gått i pension precis som han skrev i sin sista uppdatering. Jag som efterträder Anders och tar över hans arbetsuppgifter på kansliet heter Robert Jonsson. Mina första uppgifter är att uppdatera och modernisera hemsidan samt att slutföra nästa nummer av medlemstidningen som Anders påbörjade innan han slutade. På sikt hoppas jag även att vidareutveckla och sätta min egen prägel på tidningen. Under sommaren kommer kansliet att ha begränsade öppettider, men oroa er inte för att vi inte ska vara tillgängliga. Vi kollar kontinuerligt av både mejl och telefon så om ni lämnar ett meddelande återkommer vi så fort vi kan. Trevlig...
read more

Meddelande från kansliet

PENSION Det har blivit dags för mig Anders Lampinen att tacka för mig. Jag lämnar arbetet här hos Egnahemsägarna med sista arbetsdag den 13 juni. Jag blir pensionär på heltid och mitt jobb här på kansliet kommer att tas över av Robert Jonsson. I och med förbundets styrelsemöte som var den 23 maj blev jag avtackad av styrelsen för de gångna åren. Stort tack för de gåvor jag fick, ett stort tack även till lokalföreningen KDV för er gåva. Bilden är från nämnda styrelsemöte, ordförande Rolf Olsson överlämnade blommor och gåva. Med på bilden är även ledamöterna Ulf Janzon och Birger...
read more

Med anledning av GDPR

Viktiga nya dataskyddsregler är på ingång genom GDPR, dataskyddsförordningen inom EU. Reglerna som innebär en av de största dataskyddsförändringarna som gjorts på 20 år, ersätter Personuppgiftslagen och kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 för att medborgarna inom EU ska få mer kontroll över sina personuppgifter och hur dessa används. Målet med de nya reglerna är att tackla de problem som hänger ihop med utvecklingen av molnteknologin och utbredningen av internet, där vi delar personlig information utan närmare eftertanke. GDPR ska stärka den nuvarande lagstiftningen, ställa tuffare verkställighetskrav och få företagen att arbeta hårdare med att lösa hur de hanterar personuppgifter. De nya dataskyddsreglerna kommer även att förtydliga förväntningarna på företagen och göra det enklare för dem att bedriva verksamhet genom att lagarna kring dataskydd kommer att vara samma för alla. Egnahemsägarnas Riksförbund har en matrikel med kontaktuppgifter till våra medlemmar. Syftet med registret är att vi ska kunna skicka information till våra medlemmar och den tidning de prenumererar på som en del av medlemskapet. En ny medlem måste godkänna att Egnahemsägarnas Riksförbund lagrar deras kontaktuppgifter av ovan nämnda skäl så att vi kan bedriva vår verksamhet. De som inte betalat sin avgift tas bort ur registret efter en eventuell påminnelse. Egnahemsägarnas Riksförbund ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande...
read more