Senast uppdaterad:

Med anledning av GDPR

Kategorier Nyheter

Viktiga nya dataskyddsregler är på ingång genom GDPR, dataskyddsförordningen inom EU. Reglerna som innebär en av de största dataskyddsförändringarna som gjorts på 20 år, ersätter Personuppgiftslagen och kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 för att medborgarna inom EU ska få mer kontroll över sina personuppgifter och hur dessa används.

Målet med de nya reglerna är att tackla de problem som hänger ihop med utvecklingen av molnteknologin och utbredningen av internet, där vi delar personlig information utan närmare eftertanke. GDPR ska stärka den nuvarande lagstiftningen, ställa tuffare verkställighetskrav och få företagen att arbeta hårdare med att lösa hur de hanterar personuppgifter. De nya dataskyddsreglerna kommer även att förtydliga förväntningarna på företagen och göra det enklare för dem att bedriva verksamhet genom att lagarna kring dataskydd kommer att vara samma för alla.

Egnahemsägarnas Riksförbund har en matrikel med kontaktuppgifter till våra medlemmar. Syftet med registret är att vi ska kunna skicka information till våra medlemmar och den tidning de prenumererar på som en del av medlemskapet.

En ny medlem måste godkänna att Egnahemsägarnas Riksförbund lagrar deras kontaktuppgifter av ovan nämnda skäl så att vi kan bedriva vår verksamhet.

De som inte betalat sin avgift tas bort ur registret efter en eventuell påminnelse.

Egnahemsägarnas Riksförbund ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.