Senast uppdaterad:

Styrelsen kallar till extra årsmöte den 23 november 2019 kl 11.00

Kategorier Nyheter

Extra årsmöte kommer att hållas på Eurostop, Boglundsgatan 2, Örebro,(Vivalla, alldeles intill motorvägen) lördagen den 23/11 2019.

Ärenden att behandla är:
Styrelsens beslut om nedläggning av tidningen Egnahemsägaren.
Styrelsens förslag om nedläggning av riksförbundet.
Besluta att låta förslaget gå vidare till ordinarie årsmöte februari 2020 för slutgiltigt beslut.

Program och övriga handlingar kan erhållas via epost, om så önskas, i mitten av november.
Handlingarna finns även tillgängliga i lokalen på mötesdagen. Eventuella förändringar meddelas så snart som möjligt.

Vi är tacksamma om vi kan få en preliminär anmälan om deltagande
omkring den 1/11 2019 och en definitiv anmälan senast den 15/11 2019.
Anmälan om medverkan på extra årsmöte kan göras via e-post till: kanski@egnahemsagarns.se

Varje förening äger utse ett ombud för varje påbörjar 100-tal medlemmar.

Motioner tas emot löpande för behandling, som enligt stadgarna skall vara inlämnade till styrelsen (kansliet) minst 20 dagar innan extra årsmötet.

Ombudens kostnader finansieras av respektive medlemsorganisation. Lunch och kaffe betalas av förbundet. Kaffe serveras från kl 10.00.

Vi ser fram emot ett stort deltagande från hela landet.

Välkomna
Rolf Olsson
Ordförande