Senast uppdaterad:

Villabarometern (180705)

Kategorier Nyheter

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

Antal köp senaste period [1] Medelpris senaste period (tkr) [1] K/T senaste period [1] K/T föregående period [2] K/T föregående år [3] Förändring (%) föregående period Förändring (%) föregående år
Hela landet
8 828 3 015 2,04 2,05 2,01 0 +1
Län
Stockholm
1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 ‑2 ‑6
Uppsala
316 3 241 1,97 2,01 2,04 ‑2 ‑4
Södermanland
281 2 597 2,13 2,10 2,06 +2 +3
Östergötland
391 2 807 2,12 2,16 2,15 ‑2 ‑1
Jönköping
366 2 261 2,13 2,16 1,99 ‑1 +7
Kronoberg
149 1 984 2,05 1,97 1,95 +4 +5
Kalmar
313 1 791 1,99 2,00 1,94 ‑1 +3
Gotland
57 2 342 2,04 2,05 2,00 ‑1 +2
Blekinge
178 1 736 1,95 1,96 1,78 0 +9
Skåne
1 363 2 982 1,92 1,93 1,84 ‑1 +4
Halland
358 3 408 1,97 1,93 1,96 +2 +1
Västra Götaland
1 408 3 104 2,09 2,08 2,04 0 +2
Värmland
282 1 751 2,05 1,94 1,92 +5 +7
Örebro
323 1 944 2,05 2,03 1,97 +1 +4
Västmanland
265 2 220 2,19 2,18 2,10 +1 +4
Dalarna
276 1 776 2,16 2,24 2,09 ‑4 +3
Gävleborg
303 1 627 2,13 2,18 2,08 ‑2 +3
Västernorrland
226 1 697 2,24 2,23 2,10 0 +7
Jämtland
113 1 660 1,91 1,94 1,97 ‑2 ‑3
Västerbotten
206 2 166 2,27 2,27 2,15 0 +5
Norrbotten
241 1 644 2,13 2,05 2,07 +4 +3
Storstadsområde
Stor-Stockholm
1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 ‑2 ‑6
Stor-Göteborg
743 4 442 2,04 2,04 2,05 0 ‑1
Stor-Malmö
598 3 802 1,90 1,94 1,84 ‑2 +3

Tidsperioder

  1. Senaste perioden 2018-04 – 2018-06.
  2. Föregående period 2018-01 – 2018-03.
  3. Föregående år 2017-04 – 2017-06-

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.