Energi


Globala klimatförändringar

1175162373-maud-1

Näringsminister Maud Olofsson, Energitinget 2007

Hotet om globala klimatförändringar som allvarligt kan rubba själva förutsättningarna för livet på jorden. Samtidigt som den insikten håller på att sjunka in hos allt fler så pågår något annat. Miljarder människor, framförallt i Asien, är på väg att ta steget från fattigdom till ett modernt industrisamhälle och därmed göra samma höga anspråk som vi på jordens resurser. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Vi skulle behöva 3 stycken jordklot – men vi har bara ett enda.


Denna förändring, tillsammans med det faktum att tillgången till naturresurser är begränsad, inte minst oljan, gör att energifrågorna allt starkare påverkar hela den internationella politiken. Nyhetsflödet understryker ständigt sambandet mellan civil kärnkraft och risken för kärnvapenspridning. I vår globaliserade värld hänger energi starkt samman med fred, säkerhet och utveckling. I min roll som vice statsminister och företrädare för Sverige i olika sammanhang blir detta mycket påtagligt – energifrågorna präglar idag hela det internationella utbytet.

Långsiktiga perspektiv

I denna värld är det centralt att energipolitiken präglas av långsiktighet, att vi – mitt i en föränderlig verklighet – kan skapa så stabila villkor som möjligt. Vi har att göra med långsiktiga, globala hot och med verksamheter som kräver mycket långsiktiga investeringar. Om vi ska kunna genomföra historiska förändringar, måste vi skapa tilltro till en långsiktigt hållbar färdriktning. Det är det krav som tydligast riktas mot politiken. Och det är vad jag försöker skapa.

Alliansöverenskommelsen – som ett första steg

Det första steget togs redan före valet – allianspartiernas energiöverenskommelse från i somras. När striden handlar om vår gemensamma framtid har vi inte råd att ligga kvar i gamla partipolitiska skyttegravar, eller göra energipolitiken till en bricka i regeringsspelet. Kanske kan vi lura oss själva att genom politisk förslagenhet vinna enskilda nationella segrar, bara för att allt för sent upptäcka att och slagfältet numera är europeiskt och globalt.

Min avsikt med alliansöverenskommelsen var dels att flytta fokus från det som skiljt oss åt till det som förenar, och dels genom en bredare samling skapa förutsättningar för stabilitet över mandatperioderna.
Ett konkret exempel på detta är att vi nu har en mycket bred enighet över blockgränserna om elcertifikatsystemet, vilket bland annat gör att aktörerna nu vågar att investera stort i biokraftvärme och snart också i vindkraft i stor skala.