Startsida


1304677524-a-m-upphor-1Egnahemsägarna Adolfsberg-Mosjö eller Villaägareföreningen Adolfsberg-Mosjö upphör att existera som egen förening. Detta avslutas med en ceremoni vid Brunnsparken i Adolfsberg där bland annat föreningens innestående medel kommer att fördelas till olika föreningar i området.

Villaägareföreningen Adolfsberg-Mosjö bildades ursprungligen 1912 under namnet Adolfsbergs Folknämnd. År 1963 bytte föreningen namn till Adolfsbergs Villaägarförening. Antalet medlemmar var då 235 st. 1987 fick föreningen sitt nuvarande namn.

”Det är sorgligt att behöva vara med och se en nästan 100-årig förening gå i graven. Föreningen upphör på grund av att det inte går att få in nya yngre ledamöter som kan och vill leda styrelse arbetet.”
Webredaktörens inlägg

Välkomna till Egnahemsägarnas Riksförbund

Som medlem i Adolfsberg-Mosjö har man även varit indirekt ansluten till Egnahemsägarnas Riksförbund.

Lokalföreningens medlemslista kommer att överlämnas till riksförbundet och medlemmarna kommer att kontaktas under hösten 2011.

Nya som gamla medlemmar i Adolfsberg-Mosjö är välkomna till Egnahemsägarna Riksförbund.

Ni når oss på telefon: 24 65 20 eller epost: kansli@egnahemsagarna.se