Startsida


Sörby-Eklunda Villaägareförening bildades 31 mars 1955 på kafferestaurang Sörbygården.

Almby Villaägareförening vet vi inte riktigt när den bildades, men det finns dokument,bl a kassabok från 1924.

Vid Almby Villaägareförenings årsmöte 4 maj 1973 beslutade årsmötet att upphöra med verksamheten och uppgå i Sörby-Eklunda Villaägareförening. Mötesprotokollet finns bevarat.

På så sätt bildades dagens Sörby-Eklunda-Almby Villaägareförening.

Föreningen har för närvarande ca 200 medlemmar.

Som medlem är man även ansluten till Egnahemsägarnas Riksförbund.