Grannsamverkan


1166110580-grannsamverkan2Faktum är att flertalet inbrott görs under dagen, när folk är på jobbet eller borta från huset av andra anledningar. Ha kontakt med era grannar, ofta är det en bra försäkring mot inbrott och skadegörelse. – GRANNSAMVERKAN –

Mer information Polisen och Grannsamverkan

 

 

 

Förebyggande åtgärder
Idén om grannsamverkan bygger på de preventiva mekanismerna som kallas grannskaps-prevention. De två huvudkomponenterna är att brott kan förebyggas och tryggheten ökas genom:

Ändrat beteende bland potentiella brottsoffer för att minska tillfällena till brott, till exempel genom förbättrat stöldskydd och lokalt samarbete för att öka samhörigheten och därmed den sociala kontrollen.

Det finns flera åtgärder i grannsamverkan som syftar till att ändra beteendet bland potentiella brottsoffer för att därmed minska tillfällena att begå brott:

Att stöldskyddet förbättras
Att tillhörigheter märks och dokumenteras
Att man vidtar åtgärder så att det inte skall märkas omen bostad står tom
Att få grannar att iaktta misstänkta beteenden vid er bostad när ni är borta
Att man ringer polisen. Mer information Polisen

Det faktum att grannar ökar sina ömsesidiga kontakter är exempel på sådant som kan leda till ökad kontroll och ett förbättrat klimat i grannskapet. Detta kan i sin tur leda till fler gemensamma grannsamverkan aktiviteter och ökad trivsel, samt bidra till att bryta en social isolering.

Något som ytterligare kan bidra till att minska brottsligheten är att det ökade informationsutbytet mellan grannar och polisen kan leda till att brott klaras upp och att de skyldiga ställs till svars för sina handlingar, och därmed under en tid blir oförmögna att begå brott i området.


Brottsprevention är ett annat ord för brottsförebyggande arbete. Att förebygga brott innebär att man vidtar åtgärder som minskar antalet tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt vid utförande av brottslig handling, och genom att man på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det gamla ordspråket: ”Det börjar med en sked och slutar med en silverskål”, kan enkelt översättas till: ”Ett busstreck idag kan vara ett bankrån i övermorgon”. Sätt gränser, bryt anonymiteten och ta tag i problemen medan de är små. Det är kortfattat vad grannsamverkan är.

Källa: www.grannsamverkansverige.com