1166110580-grannsamverkan2 Många inbrott sker under dagen då personer antingen är på jobbet eller är borta från hemmet av andra skäl. Ett bra sätt att motverka inbrott, skadegörelse och andra brott är att ha en stark grannsamverkan.

 

Förebyggande åtgärder

Idén om grannsamverkan bygger på de preventiva mekanismerna som kallas grannskaps-prevention. De två huvudkomponenterna är att brott kan förebyggas samtidigt som trygghet ökas genom:

  • ändrat beteende bland potentiella brottsoffer för att minska tillfällena till brott (till exempel genom förbättrat stöldskydd och larm)
  • lokalt samarbete för att öka samhörigheten och därmed den sociala kontrollen

Det finns flera åtgärder i grannsamverkan som syftar till att ändra beteendet bland potentiella brottsoffer för att därmed minska tillfällena att begå brott:

  • Att stöldskyddet förbättras
  • Att tillhörigheter märks och dokumenteras
  • Att vidta åtgärder så att det inte märks om en bostad står tom
  • Att få grannar att iaktta misstänkta beteenden vid er bostad när ni är borta
  • Att man ringer polisen

Det faktum att grannar ökar sina ömsesidiga kontakter är exempel på sådant som kan leda till ökad kontroll och ett förbättrat klimat i grannskapet. Detta kan i sin tur leda till fler gemensamma grannsamverkan aktiviteter och ökad trivsel, samt bidra till att bryta en social isolering.

Något som ytterligare kan bidra till att minska brottsligheten är att det ökade informationsutbytet mellan grannar och polisen leder till att brott klaras upp och att de skyldiga ställs till svars för sina handlingar, och därmed under en tid blir oförmögna att begå brott i området.

Brottsprevention är ett annat ord för brottsförebyggande arbete. Att förebygga brott innebär att man vidtar åtgärder som minskar antalet tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt vid utförande av brottslig handling, och genom att man på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det gamla ordspråket: ”Det börjar med en sked och slutar med en silverskål” kan enkelt översättas till ”Ett busstreck idag kan vara ett bankrån i övermorgon”. Sätt gränser, bryt anonymiteten och ta tag i problemen medan de är små. Det är kortfattat vad grannsamverkan är.
 

Vidare läsning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *