Olycksfallsförsäkring för småhusarbete, Malör, är till för dig som har villa eller fritidshus. Försäkringen gäller för dig, din familj och de människor som hjälper dig med huset eller sommarstugan om olyckan skulle vara framme. Även om du inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas tungt om det inträffar en allvarlig olycka.

 

Vad gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar vid arbete på ditt hus eller din tomt. Det kan gälla skötsel, underhåll, reparation, till- eller ombyggnad. Allt från gräsklippning till byte av tegelpannor. Det spelar ingen roll om det är ditt permanentboende eller ditt fritidshus.

Försäkringen betalar ersättning vid både medicinsk och ekonomisk invaliditet om någon av de som försäkringen gäller för skadar sig vid ett olycksfall.

Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet.

 • Försäkringen gäller för dig själv, din familj, dina vänner och bekanta och andra tillfälligt anlitade medhjälpare.
 • Försäkringen gäller inte personer som är fast anställda hos dig eller som är anställda i din näringsverksamhet, eller när du anlitar någon i egenskap av egen företagare eller anställd hos egen företagare. Försäkringen omfattar inte heller arbete på flerbostadsfastighet eller andra fastigheter som du äger som näringsidkare.
 • Från och med det år den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år. Försäkringsbeloppet blir aldrig lägre än 25 procent.
 • Du kan få ersättning för kostnader i maximalt fem år efter olycksfallet.
 • Om den skadade inte är ansluten till Försäkringskassan betalar vi för de kostnader som vi skulle ha ersatt om denne varit ansluten.
 • Försäkringen gäller inte för ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden.
 • Försäkringen ersätter inte merkostnader och kostnader för hjälpmedel som avser den skadades företag.

Kontakt och information

Här finns mer information eller så tar du kontakt med Länsförsäkringar lokalt. Se listan nedan:

 • Dalarnas Försäkringsbolag: 023-930 00
 • Länsförsäkring Kronoberg: 0470-72 00 00
 • Länsförsäkringar Älvsborg: 0521-27 30 00
 • Länsförsäkringar Bergslagen: 021-19 01 00
 • Länsförsäkringar Blekinge: 0454-30 23 00
 • Länsförsäkringar Gävleborg: 026-14 75 00
 • Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad: 044-19 62 00
 • Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän: 031-63 80 00
 • Länsförsäkringar Gotland: 0498-28 18 50
 • Länsförsäkringar Halland: 035-15 10 00
 • Länsförsäkringar Jämtland: 063-19 33 00
 • Länsförsäkringar Jönköping: 036-19 90 00
 • Länsförsäkringar Kalmar län: 020-66 11 00
 • Länsförsäkringar Norrbotten: 0920-24 25 00
 • Länsförsäkringar Skåne: 040-633 80 00
 • Länsförsäkringar Skaraborg: 0500-77 70 00
 • Länsförsäkringar Södermanland: 0155-48 40 00
 • Länsförsäkringar Stockholm: 08-562 834 00
 • Länsförsäkringar Uppsala: 018-68 55 00
 • Länsförsäkringar Värmland: 054-775 15 00
 • Länsförsäkringar Västerbotten: 090-10 90 00
 • Länsförsäkringar Västernorrland: 0611-365300
 • Östgöta Brandstodsbolag: 013-29 00 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *