Egnahemsägarnas Riksförbund bildades i Stockholm 1985 och hette Riksförbundet Vi i Småhus fram till våren 2002. Vi skulle bli ett personligare alternativ till existerande organisationer: erbjuda mer service till lägre avgifter och drivas helt genom ideellt arbete. I en växande organisation går det inte i längden att sköta verksamheten helt ideellt. Därför beslöt förbundet att våren 2002 att inrätta ett litet kansli för att ge medlemmarna mer valuta för pengarna. Det ideella arbetet är dock fortfarande centralt i förbundet.

Vision

Egnahemsägarna vill fortsätta att behålla föreningskänslan och den personliga kontakten. Självklart ska du som medlem, både som enskild och som del av ett kraftfullt förbund känna att det du får tillbaka för din medlemsavgift är värt den, flera gånger om. Men gemenskap, trygghet och grannkänsla är en bonus som vi också vill uppmuntra och vårda, utöver de rent materiella fördelarna med medlemskapet. Obetalbart, eller hur?

Egnahemsägarna organiserar föreningar i hela landet, men har även enskilda medlemmar. Alla medlemmar har det gemensamt att man äger egnahem, fritidshus, bostadsrätter och motsvarande.

Förbundets starkaste förankring finns alltjämt i Mellansverige. I Örebro, Västerås och Norrköping finns till och med samarbetsnämnder som fungerar som en sammanhållande kraft för de lokala föreningarna. Engagemanget i de lokala föreningarna är kärnan i verksamheten. Det är på så vis de gemensamma målen kan uppnås.

Verksamheten utformas av styrelsen efter årsmötets riktlinjer. Styrelsen består av medlemmar från hela landet. Inom förbundet finns det teknisk och juridisk kunskap till gagn för medlemmarna (förutom samarbetsavtal med en jurister/advokater).

Det dagliga arbetet på central nivå leds av kanslichefen, men mycket görs ideellt. Det är därför avgifterna kan hållas låga och engagemanget högt.

Lokalföreningar

  • är en vaksam remissinstans som kan hantera planfrågor, taxor och liknande.
  • bevakar den lokala boendemiljön, störningar från trafik, radonfrågor, kostnadsutveckling av tomträtter, taxor och avgifter.
  • kan förmedla hjälp från byggnadsteknisk och juridisk expertis ifråga om allmänna byggfel, fukt- och mögelproblem, frågor kring köp och försäljning av småhus, t ex besiktning samt i anslutning till entreprenadbesiktningar och andra utredningar.
  • kan ibland förhandla fram rabatter och ha viss utrustning för utlåning.

Föreningar och samfälligheter anslutna till Egnahemsägarna finns över hela landet. Nedan finner du lokalföreningar med egna hemsidor. Utöver dessa finns det ett trettiotal lokalföreningar runtom i landet som är anslutna Egnahemsägarnas Riksförbund. Kontakta kansliet för att få reda på om det finns någon i just din ort eller bostadsområde.

Bräcke Egnahemsförening Lindö Villaägareförening

Bräcke Egnahemsförening finns även på Facebook

 

Policy angående kontaktuppgifter

GDPR, den nya dataskyddsförordningen inom EU, infördes den 25 maj 2018 och innebar en av de största dataskyddsförändringarna som gjorts. GDPR ersätter Personuppgiftslagen och skapades för att medborgarna inom EU ska få mer kontroll över sina personuppgifter och hur dessa används.

Målet med de nya reglerna är att tackla de problem som hänger ihop med utvecklingen av molnteknologin och utbredningen av internet, där personlig information delas utan närmare eftertanke. GDPR stärker den nuvarande lagstiftningen, ställer tuffare verkställighetskrav och får företagen att arbeta hårdare med att lösa hur de hanterar personuppgifter. De nya dataskyddsreglerna förtydligar förväntningarna på företagen och gör det enklare för dem att bedriva verksamhet genom att lagarna kring dataskydd är samma för alla.

Egnahemsägarnas Riksförbund har en matrikel med kontaktuppgifter till våra medlemmar. Syftet med registret är att vi ska kunna skicka information till våra medlemmar och den tidning de prenumererar på som en del av medlemskapet.

En ny medlem måste godkänna att Egnahemsägarnas Riksförbund lagrar deras kontaktuppgifter av ovan nämnda skäl så att vi kan bedriva vår verksamhet.

De som inte betalat sin avgift tas bort ur registret efter en eventuell påminnelse.

Egnahemsägarnas Riksförbund ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.