Ja, jag vill gärna bli medlem. Jag anmäler mig här:

Namn

Adress

Postnr

Ort

E-post

Telefon

Vad kostar det?

Direktansluten medlem betalar endast 120:-/år.

 

Angående kontaktuppgifter

GDPR, den nya dataskyddsförordningen inom EU, infördes den 25 maj 2018 och innebar en av de största dataskyddsförändringarna som gjorts. GDPR ersätter Personuppgiftslagen och skapades för att medborgarna inom EU ska få mer kontroll över sina personuppgifter och hur dessa används.

Målet med de nya reglerna är att tackla de problem som hänger ihop med utvecklingen av molnteknologin och utbredningen av internet, där personlig information delas utan närmare eftertanke. GDPR stärker den nuvarande lagstiftningen, ställer tuffare verkställighetskrav och får företagen att arbeta hårdare med att lösa hur de hanterar personuppgifter. De nya dataskyddsreglerna förtydligar förväntningarna på företagen och gör det enklare för dem att bedriva verksamhet genom att lagarna kring dataskydd är samma för alla.

Egnahemsägarnas Riksförbund har en matrikel med kontaktuppgifter till våra medlemmar. Syftet med registret är att vi ska kunna skicka information till våra medlemmar och den tidning de prenumererar på som en del av medlemskapet.

En ny medlem måste godkänna att Egnahemsägarnas Riksförbund lagrar deras kontaktuppgifter av ovan nämnda skäl så att vi kan bedriva vår verksamhet.

De som inte betalat sin avgift tas bort ur registret efter en eventuell påminnelse.

Egnahemsägarnas Riksförbund ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.