Föreningar


Din lokala förening

1147268536-mid1– är en vaksam remissinstans som kan hantera planfrågor,
taxor m m
– bevakar den lokala boendemiljön, störningar från trafik,
radonfrågor, kostnadsutveckling av tomträtter, taxor och
avgifter
– kan förmedla hjälp från byggnadsteknisk och juridisk
expertis ifråga om allmänna byggfel, fukt- och
mögelproblem, frågor kring köp och försäljning av
småhus, t ex besiktning samt i anslutning till
entreprenadbesiktningar och andra utredningar
– kan ibland förhandla fram rabatter och ha viss utrustning
för utlåning

Föreningar och samfälligheter anslutna till Egnahemsägarna finns över hela landet. Kontakta kansliet för att få reda på om det finns någon i just din ort eller bostadsområde.