Landets äldsta villaägareförening finns i Örebro

1082010423-hagaby200Vårt riksförbund (som från starten 1985 gick under namnet Riksförbundet Vi i Småhus och som sedan 2002 heter Egnahemsägarnas Riksförbund) har anor att falla tillbaka på.

Egnahemsrörelsen är nämligen den äldsta sammanslutningen för enskilt boende här i landet. I början av förra seklet existerade nämligen inte begreppet villa eller villaägande, utan det kom in i språkbruket först långt senare. De som hade ekonomiska möjligheter byggde sig en liten stuga, men det var inte många som hade råd att unna sig den lyxen. Torpstugorna var desto flera och den arbetande befolkningen i tätorterna trängdes i hyreshus och barackliknande bostadsområden.

Egnahemsrörelsen har sitt ursprung i ett riksdagsbeslut 1904, då de styrande i landet började känna oro för att alltför många unga emigrerade till Amerika. Den unga generationen upplevde sin framtid som ytterst osäker, men oron dämpades när statsmakterna började ställa fördelaktiga lån till de bostadssökandes förfogande. I första hand riktade sig egnahemslånen till småbrukare i landet, men snart nog också till den arbetande befolkningen i städer och stadsliknande samhällen.

I norra stadsdelen i Örebro – på det område som sedan lång tid tillbaka har namnet Hagaby – tillkom 1904 den första egnahemsföreningen, som för övrigt finns kvar än i dag. Denna, landets första, egnahemsförening var till sin karaktär en ekonomisk förening, utan personligt ansvar som det hette på den tiden. Dess tillkomst föregicks av många och omfattande utredningar och möten. Det var jobbarna vid SJ:s centralverkstäder som startade föreningen med brett stöd, från kommunala myndigheter och industriföretag. CV var länge det dominerande verkstadsföretaget i Örebro, varifrån kommunalpolitiken värvat många av sina duktiga företrädare.