Mål och syften


Egnahemsägarna ska erbjuda medlemmarna gemenskap och ett kraftfullt tjänsteutbud som ständigt ger god valuta för pengarna.
Förbundet ska
– Ha en tydlig profil
– Ha en tydlig marknadskommunikation, i första hand via
medlemstidning och Internet
– Kunna leverera god, pålitlig och objektiv
boendeinformation
– Ha en hög och personlig servicenivå, i dialog med
medlemmarna
– Ständigt utveckla medlemsförmåner inom t ex energi,
försäkring, telefoni och bredband i form av förmånliga
priser, villkor och rabatter
– Biträda medlemmar och lokala föreningar i byggtekniska
frågor och dispyter
– Förmedla teknisk och juridisk expertis
– Arbeta för att hålla nere skatter, taxor och avgifter
– Följa samhällsdebatten och driva opinion i angelägna
frågor inom sitt område