Egnahemsägarna ska erbjuda medlemmarna gemenskap och ett kraftfullt tjänsteutbud som ständigt ger god valuta för pengarna.
Förbundet ska:

 • Ha en tydlig profil.
 • Ha en tydlig marknadskommunikation, i första hand via medlemstidning och nätet.
 • Kunna leverera god, pålitlig och objektiv boendeinformation.
 • Ha en hög och personlig servicenivå, i dialog med medlemmarna.
 • Ständigt utveckla medlemsförmåner inom till exempel energi, försäkring, telefoni och bredband i form av förmånliga
  priser, villkor och rabatter.
 • Biträda medlemmar och lokala föreningar i byggtekniska frågor och dispyter.
 • Förmedla teknisk och juridisk expertis.
 • Arbeta för att hålla nere skatter, taxor och avgifter.
 • Följa samhällsdebatten och driva opinion i angelägna frågor inom sitt område.