Organisationen


Egnahemsägarna organiserar föreningar i hela landet, men har även enskilda medlemmar. Alla medlemmar har det gemensamt att man äger egnahem, fritidshus, bostadsrätter och motsvarande.
Förbundets starkaste förankring finns alltjämt i Mellansverige. I Örebro, Västerås och Norrköping finns t o m samarbetsnämnder som fungerar som en sammanhållande kraft för de lokala föreningarna. Engagemanget i de lokala föreningarna är kärnan i verksamheten. Det är på så vis de gemensamma målen kan uppnås.

Verksamheten utformas av styrelsen efter årsmötets riktlinjer. Styrelsen består av medlemmar från hela landet. Inom Förbundet finns det teknisk och juridisk kunskap, till gagn för medlemmarna (förutom samarbetsavtal med en jurister/advokater).

Det dagliga arbetet på central nivå leds av kanslichefen. Men mycket görs ideellt. Det är därför avgifterna kan hållas låga och engagemanget högt.