Egnahemsägarnas Riksförbund bildades i Stockholm 1985 och hette då och fram till våren 2002 Riksförbundet Vi i Småhus. Vi skulle bli ett personligare alternativ till existerande organisationer. Erbjuda mer service till lägre avgifter. Drivas helt genom ideellt arbete.

Mål och syften

Egnahemsägarna ska erbjuda medlemmarna gemenskap och ett kraftfullt tjänsteutbud som ständigt ger god valuta för pengarna. Förbundet ska:

 • Ha en tydlig profil.
 • Ha en tydlig marknadskommunikation, i första hand via medlemstidning och nätet.
 • Kunna leverera god, pålitlig och objektiv boendeinformation.
 • Ha en hög och personlig servicenivå, i dialog med medlemmarna.
 • Ständigt utveckla medlemsförmåner inom till exempel energi, försäkring, telefoni och bredband i form av förmånliga
  priser, villkor och rabatter.
 • Biträda medlemmar och lokala föreningar i byggtekniska frågor och dispyter.
 • Förmedla teknisk och juridisk expertis.
 • Arbeta för att hålla nere skatter, taxor och avgifter.
 • Följa samhällsdebatten och driva opinion i angelägna frågor inom sitt område.

Läs mer

Egnahemsägarnas Riksförbunds Logotyp

Kontakt- och besöksinformation

Under jul och nyår har vi begränsade öppettider. Kontakta gärna oss på förhand via mejl eller telefon så inte kansliet är stängt då du kommer hit.

Postadress: Egnahemsägarnas Riksförbund, Box 9050, 700 09 Örebro.
Besöksadress: Verkstadsgatan 8, 702 27 Örebro
Telefon: 019-24 65 20
E-post: kansli@egnahemsagarna.se

Har du ett ärende hos oss eller vill besöka kansliet för att diskutera ett ärende? För att enkelt hitta till vårt kansli kan du använda dig antingen av Eniros kartor eller Google Maps. Då får du upp en kartbild med vägbeskrivning för att hitta vårt kansli i stadsdelen Bista.

Verkstadsgatan 8

Presskontakt

För information om material publicerat på Egnahemsägarnas hemsida eller i medlemstidningen Egnahemsägaren, hänvisas intresserade till Egnahemsägarnas styrelse. Förfrågan kan ställas till kansli@egnahemsagarna.se, via kontaktformuläret nedan eller via telefon 019-246520.

Namn

Adress

Postnr

Ort

E-post

Telefon

Meddelande

För obeställt material ansvaras ej.