Villabarometern


Småhusbarometern 2017-07-06:

Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)

Fortsatt stigande småhuspriser. Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten.

 

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden 

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

Antal köp
senaste
period
[1]
Medelpris
senaste
period (tkr)
[1]
K/T-tal
senaste
period
[1]
K/T-tal
föregående
period
[2]
K/T-tal
föregående
år
[3]
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
år
Hela landet 8 895 2 729 1,80 1,77 1,61 +2 +12
Län
Stockholm 1 330 5 424 1,95 1,89 1,65 +3 +18
Uppsala 295 3 122 1,91 1,86 1,68 +3 +14
Södermanland 272 2 380 1,77 1,72 1,58 +3 +12
Östergötland 407 2 422 1,87 1,84 1,67 +1 +12
Jönköping 367 1 939 1,76 1,74 1,57 +1 +12
Kronoberg 224 1 583 1,65 1,56 1,57 +6 +5
Kalmar 292 1 538 1,66 1,62 1,49 +3 +12
Gotland 52 2 581 1,75 1,69 1,44 +3 +22
Blekinge 175 1 442 1,58 1,51 1,45 +5 +9
Skåne 1 456 2 671 1,58 1,56 1,48 +1 +7
Halland 306 2 981 1,78 1,70 1,57 +5 +14
Västra Götaland 1 492 2 809 1,84 1,80 1,63 +2 +13
Värmland 313 1 499 1,73 1,66 1,59 +4 +9
Örebro 303 1 861 1,84 1,80 1,69 +2 +9
Västmanland 265 2 195 1,80 1,79 1,58 +1 +14
Dalarna 280 1 492 1,79 1,84 1,74 ‑3 +3
Gävleborg 304 1 502 1,77 1,71 1,58 +3 +12
Västernorrland 235 1 271 1,96 1,87 1,62 +5 +21
Jämtland 92 1 386 1,68 1,76 1,60 ‑4 +5
Västerbotten 225 1 756 2,06 2,01 1,81 +3 +14
Norrbotten 210 1 443 2,03 2,17 1,97 ‑6 +3
Storstadsområde
Stor-Stockholm 1 330 5 424 1,95 1,89 1,65 +3 +18
Stor-Göteborg 785 4 041 1,88 1,83 1,64 +3 +15
Stor-Malmö 639 3 381 1,59 1,55 1,44 +2 +10

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmöomfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet

 

 

 

 

 

 

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.