Småhusbarometern 2017-07-06: Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI) Fortsatt stigande småhuspriser. Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten.   Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år. Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden  Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år. Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1]…Fortsätt läsa ”Villabarometern (170706)”

Kansliet kommer dock att vara bemannat vid tillfällen, så ni når oss precis som vanligt. Via telefon: 019 – 24 65 20 eller via epost: kansli@egnahemsagarna.se Ha en skön sommar!

Se och läs mer under rubriken Tidningen Med i detta nummer är bland annat, Hjälp vid sömnproblem, en intressant artikel från Svenska Byggnadsvårdsföreningen, om problem i trädgården och om omkullblåsta träd.

Kallelse till förbundets årsmöte den 25 februari 2017 kl 11.00. Förbundets riksstämma kommer att hållas på Eurostop, Boglundsgatan 2, Örebro,  (Vivalla, alldeles intill motorvägen) lördagen den 25/2 2017. Program och övriga handlingar kan erhållas via epost om så önskas, i mitten av februari 2017. Handlingarna finns även tillgängliga i lokalen på mötesdagen. Eventuella förändringar meddelas så snart som möjligt Vi är tacksamma om vi kan få en preliminär anmälan om deltagande omkring den 27/1 2017 och en definitiv anmälan senast den 10/2 2017. Varje förening…Fortsätt läsa Kallelse Årsmöte 2017

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod. Den som köper en billigare bostad ska också kunna få ett större uppskov än i dag. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringen presenterade den 21 juni 2016 ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram med 22 punkter för fler bostäder. En av åtgärderna är slopat tak för uppskovsbelopp under en tidsbegränsad period. Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad…Fortsätt läsa Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Konsumentombudsmannen, KO, har från och med i höst fått bättre verktyg för att kunna stoppa otillåtna reklamkampanjer direkt. Tidigare har KO kunnat hindra ett företag från att fortsätta med en otillåten marknadsföringsåtgärd genom förbudsförelägganden som måste godkännas av näringsidkaren för att gälla. I de fall näringsidkaren valt att inte godkänna föreläggandet har alternativet för KO varit att ta bolaget till domstol. Resultatet har allt för ofta blivit en lång och utdragen process. Men enligt nya lagregler får KO från och med oktober i år så…Fortsätt läsa KO får verktyg för snabba ingripanden

Finns all anledning att varna för detta, läs avtalen väldigt noga. Ta gärna någon sakkunnig till hjälp. Artikeln är från Konsumentverket.   Billeasingen kan stå dig dyrt Det blir allt populärare att leasa en bil istället för att köpa. Men oväntade kostnader kan göra det till en dyr affär. Konsumentverket har granskat sex slumpvis utvalda leasingavtal. Granskningen visar att det finns en hel del att vara vaksam på: Samtliga granskade avtal ger leasingföretaget rätt att höja avgifterna, till exempel om räntan går upp. Men bara…Fortsätt läsa ”FRÅN KONSUMENTVERKET! BILLEASING!”