Styrelsen

Styrelsens plockmöte den……..samt utskick av ny kallelse.
Årsmöte 2020 Tisdagen 1/9 2020 Medborgahuset

Ordförande Rolf Olsson
070-5513548
rolf_olsson@hotmail.com
Kassör Irene Hallin
070-5484281
irenehallin.1@gmail.com
Sekreterare Rolf Nöstdal
070-5515770
rolf.arboga@telia.com
Ledamot Mats Larsson
0589-16937
matsakelarsson@gmail.com
Ledamot Stefan Kanders
070-5516515
kanders.lunger@gmail.com
Ledamot Anders Pärlsjö
070-7263678
andersparlsjo@gmail.com
Suppleant Per-Olof Rosdal
072-1949755
peorosdal@gmail.com
Ledamot Leif Pettersson
070-7466629
leif.pettersson.arboga@live.se
Suppleant Göran Glimsholt
070-7251415
g.glimsholt@gmail.com
Suppleant Joakim Sparv
070-4557560
joakim@sparven.net
Revisor Bengt Svensson
0589-13214
helena.bengt@telia.com
Revisor Kjell Wendin
073-5443281
kjell.wendin@gmail.com
Revisorsuppleant Bo Sarebro
070-4965894