Möte


Årsmöte 2022
Tisdagen den 22 mars kl 19.00 Trefaldighetsgården.Årsmöte 2021
På grund av Coronapandemin genomfördes årsmötet den 11 maj 2021 inom styrelsen.
Röstblankett och årsmöteshandlingar till årsmötet har skickas ut i april månad, tillsammans med medlemskort för 2021.
Årsmöteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budgetförslag samt revisornas berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet för det granskade verksamhetsåret.
Styrelsen