Nästa möteÅrsmöte 2021
På grund av Coronapandemin genomfördes årsmötet den 11 maj 2021 inom styrelsen.
Röstblankett och årsmöteshandlingar till årsmötet har skickas ut i april månad, tillsammans med medlemskort för 2021.
Årsmöteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budgetförslag samt revisornas berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet för det granskade verksamhetsåret.
Styrelsen