Möte

Årsmöte 2023
Tisdagen den 21 mars kl 19.00 Trefaldighetsgården

Höstmötet 2022 tisdagen 25 oktober på trefaldighetsgården.
Konsmentrådgivare Louise Jeurling informerar om dina rättigheter vid köp och reklamationer av varor och tjänster.
konsumentföreläsning okt-22
Personal från Freebo berättar om hur solpaneler kan skapa din egen hushållsel.

Årsmöte 2022
Tisdagen den 22 mars kl 19.00 Trefaldighetsgården.Årsmöte 2021
På grund av Coronapandemin genomfördes årsmötet den 11 maj 2021 inom styrelsen.
Röstblankett och årsmöteshandlingar till årsmötet har skickas ut i april månad, tillsammans med medlemskort för 2021.
Årsmöteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budgetförslag samt revisornas berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet för det granskade verksamhetsåret.
Styrelsen


web counter
Besöksräknare