Välkommen

För våra medlemmar arbetar vi med:

Föreningen tar tillvara dina intressen i frågor som påverkar det egna boendet, och du får möjlighet att låna våra maskiner och verktyg.
Bevakning av aktuella ärenden som gäller boendet.

Egnahemsägarna KAK utgör idag remissinstans i stadsplaneärenden för Köping, Arboga och Kungsör. Föreningen får lägga synpunkter på alla stadsplaneförslag och vi försöker då se till att egnahemsägarnas intressen tillgodoses.

Vi försöker att påverka besluten vid ändring av kommunernas och närstående bolags serviceavgifter. Som exempel kan nämnas avgifter för sophämtning, el, vatten och fjärrvärme.

Som medlem får du tillgång till inköpsrabatter och förmåner samt låna utrustning till ditt boende.

Önskar du bli medlem?
Betala 125 kr till
PlusGiro 41 86 14 – 4 Egnahemsägarna KAK
och ange namn och adress samt ”NY MEDLEM”                

Ansvarig för hemsidan är styrelsen. Ordf. Rolf Olsson 070-5513548
Kontakt för hemsidan Rolf Nöstdal email till info@egnahemsagarna.se