Välkommen

Uppdaterad 2024 22/5

För våra medlemmar arbetar vi med:

Föreningen tar tillvara dina intressen i frågor som påverkar det egna boendet, och du får möjlighet att låna våra maskiner och verktyg.
Bevakning av aktuella ärenden som gäller boendet.

Egnahemsägarna KAK utgör idag remissinstans i stadsplaneärenden för Köping, Arboga och Kungsör. Föreningen får lägga synpunkter på alla stadsplaneförslag och vi försöker då se till att egnahemsägarnas intressen tillgodoses.

Vi försöker att påverka besluten vid ändring av kommunernas och närstående bolags serviceavgifter. Som exempel kan nämnas avgifter för sophämtning, el, vatten och fjärrvärme.

Som medlem får du tillgång till inköpsrabatter och förmåner samt låna utrustning till ditt boende.
För mer information kontakta:
Rolf Olsson 070-5513548 rolf_arboga@hotmail.com


Önskar du bli medlem?
Betala 125 kr till
PlusGiro 41 86 14 – 4 Egnahemsägarna KAK
och ange namn och adress samt ”NY MEDLEM” 


Senaste årsmötesprotokoll finns under meny Möte.               


Hittar ni fel på hemsidan, tex. adress eller telefonnummer som inte funkar, maila informationen till info@egnahemsagarna.se

web counter
Besöksräknare